Gajak-Toczek, M. „Perspektywa Aksjologiczna W Wypisach Polskich Stanisława Tarnowskiego I Franciszka Próchnickiego”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 142-6, doi:10.24917/20811861.17.10.