Cisło, A. „Książka irlandzkojęzyczna Jako narzędzie kształtowania Kultury Narodowej Nowego państwa”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 163-77, doi:10.24917/20811861.17.11.