Żurawski, J. A. „Obraz życia Codziennego Wilna W Prasie Konspiracyjnej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 192-11, doi:10.24917/20811861.17.13.