Gruszka, Z. „O Transformacji Bibliotek W Perspektywie Futurologicznej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 212-2, doi:10.24917/20811861.17.14.