Tomaszczyk, J. „Problemy Terminologiczne Architektury Informacji”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 240-8, doi:10.24917/20811861.17.17.