Kowalska-Chrzanowska, M., i T. Książek. „Kompetencje Cyfrowe a Zachowania Informacyjne studentów kierunków Informatologicznych. Studium Przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 269-88, doi:10.24917/20811861.17.19.