Król, M. B. „Learning by Doing a Pokolenie Z Na przykładzie Realizacji Projektu «UPoluj kulturę!»”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 305-27, doi:10.24917/20811861.17.21.