Andrusiewicz, P. „Meandry Projektowania Architektury Informacji Serwisu Internetowego Na przykładzie Strony Huba.News”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 334-45, doi:10.24917/20811861.17.23.