Wiorogórska, Z. „Oczekiwania Zagranicznych studentów względem Polskich Bibliotek. Na przykładzie studentów Z Wietnamu”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 394-02, doi:10.24917/20811861.17.29.