Kamińska-Czubała, B., i B. Langer. „Wykorzystanie wskaźników mglistości Tekstu I gęstości Informacyjnej W Ocenie użyteczności podręczników Szkolnych”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 403-16, doi:10.24917/20811861.17.30.