Bańdo, A. „Dzieje Polskiego Uchodźstwa Na Węgrzech 1939–1945 W świetle Najnowszych Badań”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 417-23, doi:10.24917/20811861.17.31.