Langer, B. „Z Badań Nad dziewiętnastowiecznymi Bibliotekami Prywatnymi. O książce Barbary Kamińskiej-Czubały, Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka Szlachecka W Dobie Romantyzmu”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 424-8, doi:10.24917/20811861.17.32.