Zinkow, L. „Joachim Śliwa, Starożytny Egipt Oczami Polaków. Słownik Biograficzny egiptologów, archeologów I Badaczy Pokrewnych Dziedzin, podróżników I kolekcjonerów Oraz literatów I Malarzy Zafascynowanych przeszłością I teraźniejszością Egiptu, Kraków: Polska Akadem”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 429-33, doi:10.24917/20811861.17.33.