Koredczuk, B. „Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa «Wojna I książka. Księgozbiory, Biblioteki, Wydawnictwa I twórcy Podczas konfliktów Zbrojnych I Politycznych. Stan Badań I Perspektywy badawcze». Poznań, 13–15 Listopada 2019 Roku”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 434-9, doi:10.24917/20811861.17.34.