Żurawski, J. A. „Ośrodki Wydawnicze wileńskiej Konspiracji 1939–1945”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 18, lipiec 2020, s. 100-28, doi:10.24917/20811861.18.7.