Król, M. B. „Nowe Kierunki kształcenia W Instytutach Bibliotekoznawczych uniwersytetów Polskich. Studium Przypadku: Instytut Nauk O Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego W Krakowie”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 18, lipiec 2020, s. 352-69, doi:10.24917/20811861.18.23.