Borkowski, I. „Informować, sprawozdawać, komentować. Sytuacja gatunków Dziennikarskich W Systemie Medialnym Republiki Czeskiej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 19, grudzień 2021, s. 448-62, doi:10.24917/20811861.19.28.