Jaskowska, B. „Grzegorz Gmiterek, Aplikacje Mobilne W Systemach Informacyjnych, Warszawa: SBP, 2020, Ss. 359”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 19, grudzień 2021, s. 801-5, doi:10.24917/20811861.19.50.