Hojka, Bożena, i Elżbieta Jamróz-Stolarska. „Polityczne, Kulturowe I społeczne Czynniki Przemian Rynku książki dziecięcej W Polsce Na przykładzie Wydawnictwa Nasza Księgarnia”. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec 29, 2023): 265–290. Udostępniono czerwiec 13, 2024. https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/10190.