Hombek, Danuta. „Z dziejów wrocławskiej Bibliologii. Kultura książki W działalności Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego: (Bożena Koredczuk, Badania Nad książką, Biblioteką I Informacją W kręgu Towarzystw Naukowych. Komisja Bibliologii I Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953–2003), Wrocław–Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitet Historii Nauki I Techniki PAN, 2021, Ss. 506 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 4086), ISSN 0239-6661 (AUWr), ISBN 978-83-229-3761-7)”. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 21 (marzec 12, 2024): 575–581. Udostępniono lipiec 17, 2024. https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/10429.