1.
Hombek D. Z dziejów wrocławskiej bibliologii. Kultura książki w działalności Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego: (Bożena Koredczuk, Badania nad książką, biblioteką i informacją w kręgu towarzystw naukowych. Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953–2003), Wrocław–Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, 2021, ss. 506 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 4086), ISSN 0239-6661 (AUWr), ISBN 978-83-229-3761-7). AUPC SBSP [Internet]. 12 marzec 2024 [cytowane 17 lipiec 2024];21:575-81. Dostępne na: https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/10429