1.
Pietrzkiewicz I. Działalność komitetów do podziału bibliotek poklasztornych na terenie północno-zachodnich guberni byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego po powstaniu listopadowym. AUPC SBSP [Internet]. 29 czerwiec 2019 [cytowane 20 czerwiec 2024];17:3-21. Dostępne na: https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/8711