1.
Król MB. Nowe kierunki kształcenia w instytutach bibliotekoznawczych uniwersytetów polskich. Studium przypadku: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. AUPC SBSP [Internet]. 17 lipiec 2020 [cytowane 24 czerwiec 2024];18:352-69. Dostępne na: https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/8767