Mundus librorum w Nieświeżu. Magnacka tożsamość a duchowość zakonna

Autor

  • Iwona Pietrzkiewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.4

Słowa kluczowe:

historical collection, library science, Grand Duchy of Lithuania, Radziwiłł family, Polish-Lithuanian aristocracy, Reform of the Catholic Church

Abstrakt

Nesvizh (Nieśwież) - the town of the Radziwiłł family, and at the same time the centre of the activity of a number of monastic institutions, especially the Jesuits sponsored by Mikołaj Krzysztof Radziwiłł - is an interesting example of how magnate religiosity was built and what was its scope. The renunciation of Calvinism and the model of miles christianus implemented over the years became the basis for Radziwiłł’s religious, social, and political activities, but it was also continued by his successors, the successive guardians of the Nesvizh estate. Their role model that combined models of a citizen, a Christian and a believing Church’s religious attitude was built on personal contacts, reading, and texts produced in the surroundings of the court or at his request. This model being perpetuated in communication, texts created for and inspired by ordinands and their families is the best example of coexistence and mutual influence of secular and the ecclesiastical communities in creating and strengthening the identity of the magnates in the context of the roles proposed and ennobled by orders in the post-Tridentine era.

Bibliografia

Bernatowicz T., „Biblioteka jest jedną ozdobą...” Mikołaj Radziwiłł „Sierotka” i książki, [w:] Badania księgozbiorów Radziwiłłów, red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Warszawa 1995, s. 35–54.

Bernatowicz T., Miles christianus et peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, Warszawa 1998.

Hanusiewicz-Lavalle M., Dawne i nowe. Tożsamość wyznaniowa katolików świeckich w potrydenckiej Rzeczypospolitej, [w:] Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego, red. J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2016, s. 103–144.

Kempa T., Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616). Wojewoda wileński, Warszawa 2000.

Mariani A., Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych prowincji litewskiej. Między ustawodawstwem zakonnym a praktyką, „Rocznik Lituanistyczny” 2015, t. 1, s. 37–82.

Mariani A., Duszpasterstwo jezuitów nieświeskich w XVII–XVIII wieku. Między ideałem potrydenckim a lokalnymi uwarunkowaniami, „Rocznik Lituanistyczny” 2016, t. 2, s. 47–91.

Pietrzkiewicz I., Książki z kolekcji magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim – interdyscyplinarne opracowanie i metodologia badań, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2021, t. 19, s. 35–46.

Religijność literatury polskiego baroku, red. C. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995.

Stojek-Sawicka K., Duchowieństwo katolickie w życiu Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku, Toruń 2001.

Stojek-Sawicka K., Relacje dominikanów i dominikanek ze środowiskiem magnackim w czasach saskich i stanisławowskich na przykładzie rodu Radziwiłłow nieświeskich, [w:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikanów, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Sczepaniak, Opole 2008, s. 541–557.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Pietrzkiewicz, I. (2023). Mundus librorum w Nieświeżu. Magnacka tożsamość a duchowość zakonna. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 36–50. https://doi.org/10.24917/20811861.20.4

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>