Działalność firmy Burda Media Polska na polskim rynku medialnym w latach 1990-2022 - kryzys czy rozwój?

Autor

  • Olga Dąbrowska-Cendrowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.34

Słowa kluczowe:

women’s press, media companies, Burda Media Polska, websites

Abstrakt

Burda Media Polska is one of the largest concerns operating on the Polish media market. Starting in the early 1990s with publishing guides and instructional magazines on cutting and sewing (“Burda,” “Verena,” “Anna”), the company systematically expanded its offer through mergers and acquisitions of other media companies. As a result, it evolved into a concern dealing with digital issues, marketing and advertising, apart from the press offer.
The aim of the research was to analyse the activities of Burda Media Polska on the Polish media market in the years 1990-2022. The goal was to present the following: the history of the company over three decades, taking into account strategic decisions regarding the expansion of the company, transformations in the press offer and involvement in other sectors of the media market.

Bibliografia

Adamczyk W., Kapitał zagraniczny w polskich mediach w latach 1989-1995, „Problemy Humanistyki” 1998, z, 3, s, 35-50,

Adamik-Szysiak M., Grupa Bauer Media w Polsce. Działalność i kierunki rozwoju, [w:] Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym. Wybrane zagadnienia, red, L, Po-krzycka, Lubin 2012, s, 51-97,

Bajka Z., Kapitał w polskiej prasie - lata dziewięćdziesiąte, „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 1/2, s, 21-35,

Bajka Z., Rynek mediów w Polsce, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red., Z, Bauer, E, Chudziński, Kraków 2012, s, 183-205,

Cira K., Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1/2, s, 7-33,

Dąbrowska-Cendrowska O., Koncentracja, specjalizacja i dywersyfikacja produktów i usług - działalność koncernów prasowych z zagranicznym kapitałem na polskim rynku magazynów wysokonakładowych, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 1, s, 71-83,

Dąbrowska-Cendrowska O., Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2008. Działalność wydawnicza, upowszechnianie treści, sposoby oddziaływania na czytelników, Warszawa 2009, s, 36-38,

Dąbrowska-Cendrowska O., Press offer of concerns with foreign capital on the Polish prin-ting media market. Diagnosis after 25 years of publishing, [w:] Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów, red, M, Kaczmarczyk, D, Rott, M, Boczkowska, M, Koszembar-Wiklik, Sosnowiec-Praga, 2015, s, 121-133,

Dąbrowska-Cendrowska O., Zagraniczni wydawcy polskiej prasy kobiecej i młodzieżowej -zagrożeniem dla polskich rodzin?, „Zeszyty Prasoznawcze” 2019, nr 1, s, 80-96,

Dąbrowska-Cendrowska O., Zmieniająca się rzeczywistość prasy kobiecej w Polsce (19892019), Kielce 2020,

Doktorowicz K., Koncentracja mediów - aspekt zagraniczny, „Studia Medioznawcze” 2002, nr 5, s, 52-60,

Dzierżyńska-Mielczarek J., Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych, Warszawa 2018,

Dzierżyńska-Mielczarek J., Tradycyjny wydawca w cyfrowym świecie, „Zarządzanie Mediami” 2021, nr 2, s, 207-221,

Dziwisińska J., Prewęcka K., Burda kontroluje Hachette Filipacchi, „Media i Marketing Polska” 2006, nr 3, s, 1,

Dziwisińska J., Prewęcka K., Nowy egzamin Burdy w inwestycjach, „Media i Marketing Polska” 2007, nr 24, s. 1, 15.

Flankowska J., Zalety i wady obecności kapitału zagranicznego w polskich mediach drukowanych - próba systematyzacji problemu, „Studia Medioznawcze” 2002, nr 5.

Gierula M., Jachimowski M., Kapitał zagraniczny w mediach polskich w opiniach społecznych, „Studia Medioznawcze” 2002, nr 5, s. 61-71.

Golka B., Kapitał Zagraniczny w polskich mediach, [w:] Dylematy transformacji prasy polskiej (1989-1993), red. A. Słomkowska, t. 24. Warszawa 1994, s. 34-47.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,13755393,Burda_International_przejmuje_G_J_ Polska__W_lipcu.html - 12.06.2018.

https://www.burdamedia.pl/portfolio/ksiazki - 12.09.2022.

https://www.burdamedia.pl/reklama/new-business/influencer-marketing - 12.09.2022.

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/burda-kupuje-edipresse-zgoda-uokik - 12.09.2022.

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/z-burda-media-polska-odchodzi-prezes-alexander-sorg - 10.09.2022.

Kowalski T., Ekonomia polityczna obecności kapitału zagranicznego w mediach w Polsce, „Studia Medioznawcze” 2002, nr 5, s. 14-42.

Oniszczuk Z., Ekspansja niemieckiego kapitału na rynku prasowym Węgier, Polski i Czech, „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 1/2, s. 93-103.

Oniszczuk Z., Kapitał niemiecki w Polskich mediach. Polityczne implikacje tego zjawiska, [w:] Stosunki polsko-niemieckie w okresie przemian ustrojowych, red. P. Dobrowolski, Katowice 1997, s. 70-82.

Pokrzycka L., Polskie inwestycje koncernów Orkla/Mecom i Polskapresse, [w:] Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym. Wybrane zagadnienia, red. L. Pokrzycka, Lubin 2012, s. 97-120.

Prezentacje miesiąca: „Burda”, „Raport Prasowy” 1996, nr 10, s. 9-10.

Ratajczyk M., Kapitał szwajcarski w polskich mediach drukowanych, „Studia Medioznaw-cze” 2002, nr 5, s. 106-120.

Sokół Z., Polsko-niemieckie magazyny kobiece w latach 1990-1999, „Studia Medioznaw-cze” 2001, nr 1, s. 55.

Sokół Z., Rynek polskich czasopism kobiecych w latach 1990-2002, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2003, z. 1, s. 144-178.

Sokół Z., Wydawnictwo H. Bauer w Polsce w latach 1991-2002. Część I: Czasopisma dla kobiet, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2004, z. 2, s.113-143.

Tarczydło B., Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2014, nr 355, s. 238-249.

Zalewski J., Czasy kobiet nowoczesnych, „Media Polska” 1998, nr 1, s. 22.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Dąbrowska-Cendrowska, O. (2023). Działalność firmy Burda Media Polska na polskim rynku medialnym w latach 1990-2022 - kryzys czy rozwój?. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 547–560. https://doi.org/10.24917/20811861.20.34

Numer

Dział

Artykuły / Articles