Echa norwidowskie w polskich czasopismach emigracyjnych na Wyspach Brytyjskich w czasie i po drugiej wojnie światowej

Autor

  • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.32

Słowa kluczowe:

Cyprian Norwid, Polish emigre press in Great Britain, 1941-2020

Abstrakt

Poles who stayed in Great Britain during and after World War II, as well as those who came to the United Kingdom in the following emigration waves, brought with them the baggage of their own culture, national heroes, and ethos. An important figure in this context was Cyprian Norwid who was a true European, a citizen of the world, and at the same time a great patriot, poet, prose writer, playwright, essayist, graphic artist, sculptor, painter, philosopher, and highly regarded as the last of the four most important Polish Romantic poets.
Remembrances of him and references to his work are usually intended to raise the spirit of the Polish nation and raise foreign awareness about his work in other cultural societies. Norwid is present in various Polish emigre presses that are edited in the Great Brittan. Traces of work can be found in many publications: Dziennik Polski (The Polish Daily), Dziennik Polski and Dziennik Żołnierza (The Polish Daily and Soldier’s Daily), Pamiętnik Literacki (Literary Diary). Surprisingly, Norwid did not appear in the following post-accession periodicals aimed at the intelligentsia: Nowy Czas (The New Time) or Ekspresje (Expressions). Norwid was important to the authors of Merkuriusz (Mercurius) and Nowy Merkuriusz-Kontynenty (New Mercurius - Continents), and these authors were Adam Czerniawski, Bogdan Czaykowski, Marian Czuchnowski, Wojciech Gniatczyński, Mieczysław Paszkiewicz, Florian Śmieja, and Bolesław Taborski. These writers appreciated his poetry more than the poetics of Skamander.

Bibliografia

rocznica zgonu Norwida, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1958, nr 90, s. 2. akw, Brzękowski i „Oficyna Poetów”, „Twórczość” 1968 nr 4, s. 144.

Bielatowicz J., Jerzy Pietrkiewicz, „Wiadomości” [Londyn] 1964, nr 24, s. 1.

Bogusławski A., Nowe książki. Warszawa w pieśni, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 210, s. 2.

Bogusławski A., Poezja polska na emigracji. Cz. 1, „Dziennik Polski” 1941, nr 364, s. 2.

Bogusławski A., Słowo dwóch poetów, „Dziennik Polski” 1942, nr 514, s. 3.

Bogusławski A., Wiersze z daleka, „Dziennik Polski” 1942, nr 499, s. 3.

Bujnowski J., Jeden z kanonów Cypriana Norwida, „Universitas” 1994, październik/gru-dzień, nr 59, s. 5-10.

Chwastyk-Kowalczyk J., „Ekspresje" (2010-2015) - Rocznik Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą w Londynie, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, nr 21, z. 3, s. 75-99.

Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski" 1940-1943, Kielce, 2005.

Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" w latach 19441989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce, 2008.

Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Nowy Czas" na początku XXI wieku, Kielce 2019.

Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Pamiętnik Literacki" - organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w latach 1976-2018, Kielce, 2019.

Chwastyk-Kowalczyk J., „Oficyna Poetów" - niszowy kwartalnik literacko-artystyczny (1966-1980), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2013, z. 2 (32), s. 117-132.

Chwastyk-Kowalczyk J., „Zeszyty Naukowe PUNO" - pomostem pomiędzy uczonymi na emigracji i w Polsce, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2020, t. XXIII, z. 3 (59), s. 147-170.

Cybulski K., Moje norwidowskie przygody, „Pamiętnik Literacki”, 2012, t. XLIII/XLIV, s. 123-130.

Czarnecka B., Emigracyjność i uniwersalność. W tle przemian twórczości poetyckiej Jerzego Pietrkiewicza po roku 1939, [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice, red. Z. Andres, J. Wolski, Rzeszów 2003, s. 104-116.

Czarnecka E., Podróżny świata - Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, New York, 1983, s. 112.

Czerniawski A., Norwid i ja, „Pamiętnik Literacki”, 2011, t. XLII, s. 29.

Czerniawski W., Norwid, „Pamiętnik Literacki” 2012, t. XLIII/XLIV, s. 131.

Czerwińska D., Norwid, genialny peta i myśliciel, „Przegląd Powszechny” 1983, nr 9 (433), s. 15-17.

Gąsowski D., Norwidiana w Kanadzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” - dodatek „Tydzień Polski” [nr 34], 1984, nr 203, s. 5.

Gunther W., Norwid - twórca teatru poetyckiego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” -dodatek „Środa Literacka” 1972, nr 16, s. 3.

Hemar M., The Teutonic Knights, „Dziennik Polski” 1943, nr 1061, s. 2-3.

Jankowska H., Śladem codzienności Norwida, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” - dodatek „Środa Literacka” 1974, nr 88 oraz dodatek „Tydzień Polski” [nr 15], s. 6-7.

Jones-Dębska A., Ślicznieś uhaftował, „Pamiętnik Literacki”, 2007, t. XXXIII, s. 57-65.

(kn), Prof. Pietrkiewicz wydał antologię, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1956, nr 229, s. 3.

Kielanowski L., Słowo i ciało. Dramatopisarstwo polskie na uchodźstwie, „Pamiętnik Literacki”, 1976, t. I, s. 70.

Kosiński Z., Krytyka literacka - Jerzy Pietrkiewicz „The Other Side of Silence. The Poet at the Limits of Language”, „Wiadomości” [Londyn] 1971, nr 11/12, s. 1.

Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku, t. 2, Lublin, 1976, poz. 1590, s. 112; poz. 1922, s. 183-184; t. 3, Lublin, 1976, poz. 2533, s. 123.

Kulisy twórczości. Listy 14 pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego 1945-1977, Paryż 1977, s. 210.

List K. Wierzyńskiego do J. Sakowskiego z 13.1.1958 r., [w:] Kulisy twórczości. Listy 14 pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego 1945-1977, Paryż, 1977, s. 210.

Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice, red. Z. Andres, J. Wolski, Rzeszów 2003.

Lutomierski M., Kozarynowa i Mickiewicz. Glosy do biografii twórczej pisarki, „Pamiętnik Literacki”, 2010, t. XL, s. 55-66.

Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980, red. B. Klimaszewski, E. Nowakowska, W. Wyskiel, Warszawa 1992, s. 274 i n.

Mazurek J., Nasz człowiek w Brazylii, „Pamiętnik Literacki” 2017, t. LIV, s. 229-234.

Merdas A. RSCJ, Biblia w poezji Norwida. Cz. 1, „Przegląd Powszechny” 1973, nr 1 (305), s. 12-16.

Merdas A. RSCJ, Biblia w poezji Norwida. Romantycy a Biblia. Cz. 2, „Przegląd Powszechny” 1973, nr 10 (314), s. 9-13.

Merdas A. RSCJ, Biblia w poezji Norwida. W wieczne zachwyceni. Cz. 3, „Przegląd Powszechny” 1974, nr 3-4, s. 27-28.

Mirecki W., Teatr na manowcach, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 90, s. 3.

Moskalowa A., Autentyzm w twórczości Jerzego Pietrkiewicza, [w:] Literatura polska na obczyźnie, red. J. Bujnowski, t. 5, Londyn 1988, s. 193-207.

Moskalowa A., Rozmowy z Jerzym Pietrkiewiczem, „Pamiętnik Literacki”, 1982, s. 27-29.

Nagroda ZPPnO, „Pamiętnik Literacki” 2008, t. XXXVI, s. 68.

Norwid C., Czy podam się o amnestię, „Myśl Polska na Wschodzie” 1946, nr 4.

Norwid C., Improwizacja, „Orzeł Biały” 1944, nr 27 (117), s. 3.

Norwid C., Pielgrzym, Czy podam się o amnestię?, „Orzeł Biały” 1945, nr 48 (183), s. 6-7.

Norwid C., Promethidion, „Universitas” 1994, październik/grudzień, nr 59, s. 10.

Norwid C. K., Psalm Wigilijny, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1983, nr 304, s. 1.

Norwid C. K., Z Promethidiona, „Orzeł Biały” 1945, nr 18 (153), s. 3.

Norwid C., Wielkość, „Orzeł Biały” 1947, nr 32 (266), s. 3.

Norwid na emigracji, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” - dodatek „Środa Literacka” 1985, nr 53, s. 6.

Pietrkiewicz J., Literatura czeka na ciebie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 101, s. 2.

Podgórski W. J., „Poeci na tułaczce”. W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947, Warszawa, 2002, s. 27.

Polonia paryska uczciła 75. rocznicę zgonu poety - C. K. Norwida, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1958, nr 257, s. 3.

Poray-Wojciechowski W., Szkocja składa hołd poezji polskiej, „Dziennik Polski i Dziennik

Żołnierza” - dodatek „Tydzień Polski” [nr 9], 1984, nr 54, s. 8-9.

Pospieszalski A., Norwidowa rocznica, „Pamiętnik Literacki”, 1983, t. VII, s. 68-78.

Pospieszalski A., Słowacki i Norwid, „Pamiętnik Literacki”, 2007, t. XXXIII, s. 53-56.

Pytasz M., Jerzy Pietrkiewicz - samotność odwagi, [w:] Literatura a wyobcowanie, red. J. Święch, Lublin 1990, s. 117-131.

Pytasz M., Wygnanie-emigracja-diaspora. Poeta w poszukiwaniu czytelnika, Katowice, 1998, s. 65.

Rojek M. E., Z poezji i poetyki, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 229, s. 3.

(s. w.), W 100-lecie zgonu Norwida - konferencja norwidowska w School of Slavonic and East European Studies, na Uniwersytecie Londyńskim, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” - dodatek „Tydzień Polski” [nr 43], 1983, nr 257, s. 6.

Speaking of Writing - Jerzy Pietrkiewicz, „The Times” 1964 z dn. 9 stycznia.

Steffek Ż, „Universitas” - zuryski kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół PUNO w latach 19802001, Pruszcz Gdański, 2018.

Św. M., Premiera Teatru Dramatycznego w Londynie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 66, s. 3.

Taborski B., Jeszcze o Pietrkiewiczu, „Gazeta Wyborcza” 2007, z dn. 3-4 listopada, s. 13.

Taylor N., O trwały ślad Norwida w Londynie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” - dodatek „Środa Literacka” 1984, nr 248, s. 6.

W imię czego?, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1953, nr 26, s. 2.

Wasiak R., Nieromantyczny Norwid, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” - dodatek „Środa Literacka” 1983, nr 170, s. 3.

Wasiak R., O Norwidzie w Londynie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” - dodatek „Środa Literacka” 1983, nr 266, s. 3.

Wasiak-Taylor R., Dzieje nagrody literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 19512011, Londyn, 2011, s. 13.

Wasiak-Taylor R., Kazimierz Sowiński - pisarz, inicjator, pisma Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, „Zeszyty Naukowe PUNO”. Seria trzecia, 2016, nr 4, s. 183-193.

Winczakiewicz J., Prochy Norwida, „Pamiętnik Literacki” 2000, t. XXV, s. 118-121.

Zieliński J., „Wiadomości”, Norwid, bułki z szynką i całe buty, „Pamiętnik Literacki” 2012, t. XLIII/XLIV, s. 172-179.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Chwastyk-Kowalczyk, J. (2023). Echa norwidowskie w polskich czasopismach emigracyjnych na Wyspach Brytyjskich w czasie i po drugiej wojnie światowej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 517–532. https://doi.org/10.24917/20811861.20.32

Numer

Dział

Artykuły / Articles