Potrzebujemy Cię, Wujku Samie: obrazy wejścia USA do I wojny światowej w polskich podręcznikach szkolnych do historii w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku

Autor

  • Marek Białokur Uniwersytet Opolski
  • Karolina Biedka Uniwersytet Opolski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.14

Słowa kluczowe:

First World War, USA, school historical education, history didactics

Abstrakt

This paper presents an analysis of the content of Polish school textbooks for teaching history in the context of the USA’s entry into World War I in 1917. School textbooks have been chosen as the dominant source of student history knowledge. Fourteen textbooks were analysed: seven for the third stage of education (lower secondary schools) and seven for the fourth stage (upper secondary schools, technical schools). These were used between 2001 and 2017. The USA’s entry into the Great War undoubtedly had a decisive impact on the outcome of the global conflict. The article shows the way in which this subject was presented to students in schools. We analyse the information contained in the textbooks on the circumstances of this historical event and the conclusions and assessments formulated. Special attention is also paid to the didactic solutions applied.

Bibliografia

Bankowicz M., Kraje Ententy w latach wojny, [in:] Historia polityczna świata XX wieku. 1901–1945, ed. M. Bankowicz M, Kraków 2004.

Bednarz J., Litwinienko M., Zapała K, Historia 3. Podręcznik dla gimnazjum, Gdynia 2007.

Białokur M., “Józefa Piłsudskiego droga do niepodległości w świadomości historycznej młodzieży. (Na przykładzie zadań w arkuszach egzaminów zewnętrznych)”, Dzieje Najnowsze 2017, t. 49, nr 2, pp. 65–79.

Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

Burda B., Halczak B., Józefiak R. M., Roszak A., Szymczak M., Historia 2. Czasy nowożytne. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy, second edition corrected, Gdynia 2011.

Chachaj J., Drob J., Historia. Wiek XIX i wielka wojna. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa III, Warszawa 2011.

Choińska-Mika J., Skibiński P., Szlanta P., Zielińska K., Historia, Part 3: Poznać zrozumieć. Zakres podstawowy. Liceum i technikum. Podręcznik, Warszawa 2009.

Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Chwalba A., Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918, Kraków 2014.

Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003.

Dąbrowski J., Wielka Wojna 1914–1918, [in:] Wielka Historia Powszechna. Wydawnictwo zbiorowe ilustrowane, Vol. 7, Part 3, Warszawa 1937.

De Conde A., Woodrow Wilson i amerykańska polityka zagraniczna, [in:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Vol. 4: 1917–1945, eds. A. Bartnicki, D. T. Critchlow, Z. Kwiecień, Warszawa 1995.

Galik P., Zrozumieć przeszłość. Lata 1815–1939, Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Part 3, Warszawa 2014.

Garlicki A., Historia 1815–1939. Polska i świat. Podręcznik dla III klas liceów ogólnokształcących, Warszawa 1998.

Gładysz M., Historia II. Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Part 1: Od oświecenia do 1918 roku, third edition, Gdańsk 2007.

Jastrzębska M., Żurawski J., Historia 3. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum, second edition, Wrocław 2004.

Kissinger H., Dyplomacja, transl. S. Głąbiński, G.. Woźniak, I. Zych, Warszawa 1996.

Kozłowska Z. T., Unger I., Unger P., Zając S., Poznajemy przeszłość od początku XVIII wieku do 1939 roku, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony, Part 2, Toruń 2006.

Krzemiński A., “Sto lat obecności”, Polityka 2017, no. 25, p. 55.

Kucharczyk G., Milcarek P., Robak M., Przez tysiąclecia i wieki. Cywilizacje XIX i XX wieku, kl. 3, fifth edition, Warszawa 2008.

Łaszkiewicz A., Roszak S., Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum, Warszawa 2012.

Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia III. Podręcznik dla klasy III gimnazjum, Gdańsk 2001.

Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia III. Podręcznik dla klasy III gimnazjum, Gdańsk 2011.

Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia III. Podręcznik dla klasy III gimnazjum, seventh edition, Gdańsk 2008.

Maternicki J., Majorek C., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1994.

Michałek K., Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861–1945, Warszawa 1993.

Nauczyciel historii. Ku nowej formacji dydaktycznej, ed. M. Kujawska, Poznań 1996.

Stosunek do innych narodów, ed. M. Omyła-Rudzka, Komunikat z badań Centrum Badań Opinii Społecznej, no. 17/2019, Warszawa 2019.

Podręcznik historii – perspektywy modernizacji, ed. M. Kujawska, Poznań 1994.

Przeszłość w szkole przyszłości. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podręcznik historii dla szkoły XXI wieku”. Częstochowa 20–22 V 1997, eds. J. Walczak, A. Zielecki, Częstochowa 1997.

Przybyliński M., Poznać przeszłość, zrozumieć dziś, Historia. Dzieje najnowsze 1872–2006. Klasa 3 liceum i technikum. Poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa 2007.

Tyszkiewicz J., Czapiewski E., Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010.

Wróbel J., Odnaleźć przeszłość. Historia od 1815 roku do współczesności 2. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Warszawa 2003.

Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, ed. J. Maternicki, Warszawa 2004.

Zielecki A., Role i funkcje podręcznika historii, Rzeszów 1984.

Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Białokur, M., & Biedka, K. (2021). Potrzebujemy Cię, Wujku Samie: obrazy wejścia USA do I wojny światowej w polskich podręcznikach szkolnych do historii w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 234–253. https://doi.org/10.24917/20811861.19.14

Numer

Dział

Artykuły / Articles