(1)
Pogonowicz, J. La Vida Es Sueno. Trzy Adaptacje I Trzy tłumaczenia Tekstu Calderona. AUPC SBSP 2023, 20, 399-412.