(1)
Budrewicz, A. O współczesnej powieści Angielskiej Na łamach „Przeglądu Polskiego” (1866–1914). AUPC SBSP 2021, 19, 269-283.