(1)
Urbaniak, P. O szczególnej Potrzebie odpowiedzialności mediów W Dobie Postprawdy (Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics, Eds. T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin, London–New York 2019, Ss. 316, ISBN: 9780815361671). AUPC SBSP 2021, 19, 796-801.