[1]
M. Białokur i K. Biedka, „Potrzebujemy Cię, Wujku Samie: obrazy wejścia USA do I wojny światowej w polskich podręcznikach szkolnych do historii w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku”, AUPC SBSP, t. 19, s. 234–253, grudz. 2021.