Pogonowicz, J. „La Vida Es Sueno. Trzy Adaptacje I Trzy tłumaczenia Tekstu Calderona”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 399-12, doi:10.24917/20811861.20.24.