Urbaniak, P. „O szczególnej Potrzebie odpowiedzialności mediów W Dobie Postprawdy (Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics, Eds. T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin, London–New York 2019, Ss. 316, ISBN: 9780815361671)”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 19, grudzień 2021, s. 796-01, doi:10.24917/20811861.19.49.