Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy naukowych do umieszczenia naszego czasopisma w swoich zbiorach cyfrowych. Dodajmy, że system wydawniczy OJS, na którym funkcjonuje nasze czasopismo, jest programem bezpłatnym, rozpowszechnianym na licencji open source, co sprawia, że jest odpowiedni dla bibliotek, które mogą bez ograniczeń udostępnić go swoim czytelnikom (zob. Open Journal Systems).