Prasa, książka, biblioteka: analiza dorobku publikacyjnego Ewy Wójcik za lata 1990–2020

Autor

  • Sabina Kwiecień Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Beata Langer Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.2

Słowa kluczowe:

Ewa Wójcik, press studies, history of publishing and bookselling

Abstrakt

This article provides an overview of the scientific achievements of Ewa Wójcik. As a researcher of history of the press and history of the Lviv publishing and bookstore movements in the years 1990-2020, she published 74 original scientific publications, including 7 authored and co-authored monographs as well as 59 articles and scientific dissertations. Ewa Wójcik’s research interests were centred around two main problem areas - the history of the press (37.9%), in particular Polish calendars of the interwar period and popular science magazines until 1939, as well as the history of the publishing and bookselling movements (33.8%). In the second area, the author focused her attention on the Lviv publishing market, investigating the lives of publishers, booksellers and antiquarians. Other works (28%) present, e.g., bibliographies of press studies published in Poland in the years 1939-1945 history of books and press, Cracow, Lvov

Bibliografia

E. Wójcik, J. Jarowiecki, W. Wójcik, Literatura pokolenia wojennego. Materiały do bibliografii za lata 1945–1980, Kraków 1990.

E. Wójcik, Publikacje pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie za lata 1985–1987, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie Prace Bibliotekoznawcze" 1990, z. 135 (V), s. 295–307.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Kwiecień, S., & Langer, B. (2023). Prasa, książka, biblioteka: analiza dorobku publikacyjnego Ewy Wójcik za lata 1990–2020. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 11–24. https://doi.org/10.24917/20811861.20.2

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2