O czasopiśmie

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia (ISSN 2081-1861, eISSN 2300-3057) jest recenzowanym czasopismem naukowym, które ukazuje się w cyklu rocznym. Na jego łamach publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu szeroko pojętych nauk o komunikacji społecznej i mediach. W kręgu zainteresowań redakcji pozostają przede wszystkim pola i problemy badawcze dawnej bibliologii i informatologii, w szczególności: zagadnienia nauki o informacji, architektura informacji (studia teoretyczne i projektowe), kultura książki, historia prasy oraz tematyka kontekstów, w jakich funkcjonuje prasa i książka (w tym życie literackie). Nasze czasopismo jest także otwarte dla medioznawców. Zgodnie z polską tradycją przyjmujemy interdyscyplinarny pogląd na istotę mediów, stąd zapraszamy na nasze łamy także uczonych badających komunikowanie masowe z wielu perspektyw (m.in. kulturowej, społecznej, politycznej, prawnej, ekonomicznej, technologicznej i organizacyjnym) oraz badaczy teorii i historii mediów.

Ogłoszenia

Nowa witryna AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia

2023-02-18

Uprzejmie informujemy, że od dn. 18 II 2023 czasopismo „AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” zostało przeniesione do nowej wersji systemu OJS. Niestety w trakcie migracji nie udało się przenieść dotychczasowych kont użytkowników. Uprzejmie prosimy naszych Czytelników, Autorów i Recenzentów o ponowną rejestrację kont w systemie.

Przeczytaj więcej na temat Nowa witryna AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia

Aktualny numer

Tom 21 (2023)
					Pokaż  Tom 21 (2023)
Opublikowane: 2024-03-12

Artykuły / Articles

Recenzje / Reviews

Inne

Wyświetl wszystkie wydania