O kobietach w drukarstwie i typografii. Przyczynek

Autor

  • Katarzyna Seroka Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.5

Słowa kluczowe:

history of printing, history of typography, women

Abstrakt

Through the ages, men have historically filled the roles associated with the world of bookmaking; however, women have also had valuable roles. While the role of women has not always been the physical creation of books, they have been associated with both the authors and readers of books. The aim of this article is to integrate information about the role of women in printing and typography throughout history.

Bibliografia

Beech B., Charlotte Guillard. A Sixteenth-Century Business Woman, „Renaissance Quarterly” 1983, vol. 36, no. 3 (Autumn), s. 345-367.

Bell M., Women in the English Book Trade 1557–1700, „Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte” 1996, nr 6, s. 13–45.

Bobrowska-Jakubowska E., Emancypantki? Artystki polskie w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 2021, z. 1–2, s. 11–27.

Burke Ch., Peter Behrens and the German Letter: Type Design and Architectural Lettering, „ Journal of Design History” 1992, vol. 5, no. 1, s. 19–37.

Klapisch-Zuber Ch., Guda et Claricia deux « autoportraits » féminins du XIIe siècle, “Clio. Femmes, Genre, Histoire” 2004, no. 19, s. 159–163.

Conway M., The Diario of the printing press of San Jacopo di Ripoli: 1476–1484. Commentary and transcription, Firenze 1999.

Cyrus C. J., The Scribes For Women's Convents in Late Medieval Germany, Toronto 2009.

Diotima Classic, „Font Shop”, [on-line:] https://www.fontshop.com/families/diotima-classic – 14.02.2022.

Drukarze dawnej Polski. Od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983.

Fijas G., Niebezpieczne litery. Krótki przewodnik po typografii dwudziestego wieku, Kraków 2020.

Glimpses into the pas. BUGRA 1914 Leipzig, Howard Iron Works. Printing Museum and Restoration, [on-line:] http://www.howardironworks.org/hiw-article-bugra-1914.html – 8.02.2022.

Goździk J., Kultura pisma i książki w żeńskich zakonach dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Katowice 2015.

Ingalls L., Women in printing, „Found SF” 2013, [on-line:] https://www.foundsf.org/index.php?title=Women_in_Printing – 16.02.2022.

Les femmes, la culture et les arts en Europe entre Moyen Âge et Renaissance, ed. C.J. Brown, A.-M. Legaré, Brepols 2016.

Kaczor-Scheitler K., Działalność pisarska polskich zakonów żeńskich w dobie baroku, „Acta Univeritatis Ludziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, nr 13, s. 77–89.

Kupferschmid I., First/early female typeface designers, „ Aplhabettes” 2017, September 21, [on-line:] https://www.alphabettes.org/first-female-typeface-designers/ – 16.02.2022.

McKitterick R., Nuns' Scriptoria in England and Francia in the Eighth Century, “Francia” 1992, bd. 19, no. 1, s. 1–35.

Moreton M., Exchange and Alliance. The Sharing and Gifting of Books in Women's Houses in Late Medieval and Renaissance Florence, [w:] Nuns’ Literacies in Medieval Europe: The Antwerp Dialogue, red. V. Blanton, V. O'Mara, P. Stoop, Turnhout 2018, s. 383–410.

Paucker P., New borders. The working life of Elizabeth Friedlander, Oldham 1998.

Popova Y., How many female type designers do you know?, Eidenhoven 2020.

Radini A., Tromp M., Beach A., Tong E., Speller C., McCormick M., Dudgeon J. V., Collins M. J., Rühli F., Kroger R., Warinner C., Medieval women’s early involvement in manuscript production suggested by lapis lazuli identification in dental calculus, „Science Advances” 2019, vol. 5, no. 1, s. 1–8.

Savoie A., The Women Behind Times New Roman: The Contribution of Type Drawing Offices to Twentieth Century Type-Making, „Journal of Design History” 2020, vol. 33, no. 3, s. 209–224.

Szelińska W., Kobiety dawnych wieków w służbie książki. Kilka kart z dziejów kobiet w staropolskim drukarstwie krakowskim, „Biuletyn Poligraficzny” 1976, nr 3, s. 32–51.

Typoteka.pl, [on-line] https://typoteka.pl/.

Ulrich F., Hesse Antiqua, „Font Shop”, [on-line:] https://www.fontshop.com/content/hesse-antiqua – 14.02.2022.

Thiede U., Was für Typen, „Jüdische Allgemeine” 1 XII 2015, [on-line:] https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/was-fuer-typen/ – 16.02.2022.

Tomaszewski A., Ośrodek Pism Drukarskich w Warszawie (1968–1979), „Acta Poligraphica” 2020, nr 15, s. 49–67.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Seroka, K. (2023). O kobietach w drukarstwie i typografii. Przyczynek. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 51–75. https://doi.org/10.24917/20811861.20.5

Numer

Dział

Artykuły / Articles