Podstawy organizacji Zakładu Naukowego Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego w Tarnopolu: lokalizacja – budynek – personel

Autor

  • Joalnta Gwioździk Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.7

Słowa kluczowe:

Research Institute of the count Wiktor Baworowski Foundation in Tarnopol, Baworovianum, Tarnopol, Tadeusz Landenberger, Rudolf Kotula, history of libraries

Abstrakt

Count Wiktor Baworowski planned to establish a Research Institute in Tarnopol to serve as an educational institution for the community of the south-eastern borderlands of the Republic of Poland. Therefore, the Executive Council undertook to organise a library and a museum in Tarnopol to aid popular science, self-education and popularisation of Polish culture among local residents. This article analyses the undertaken organisational work. An important stage was the selection of the library building; Baworowski left detailed plans for its construction and equipment. Finally, a decision was made to adapt the rooms of the so-called new castle in Tarnopol. The staff of the facility was also carefully selected: the library was organised by Tadeusz Landenberger, while Leon Popiel became the manager of the library and the museum. The Institute was supervised by the director of the Baworovianum in Lvov - Rudolf Kotula.

Bibliografia

Blicharski C., Miscellanea tarnopolskie, Biskupice 1995, t. 2, s. 393–394.

Bocheński A., Kotula Rudolf Gabriel, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa 1972, s. 452–453.

Chlebowski B., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa 1880-1892, t. 12, s. 187-192.

Faszcza D., Udział wojska w życiu społeczno-kulturalnym Tarnopola (1921–1939), „Niepodległość i Pamięć” 2012, nr 1–2, s. 91–104.

Gwioździk J., Podstawy organizacji bibliotek Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie, „Bibliotheca Nostra” 2018, nr 4, s. 13–29.

Gwioździk J., W służbie biblioteki. Status i obowiązki pracowników Baworovianum we Lwowie i Biblioteki Zakładu Naukowego w Tarnopolu jako instytucji dziedzictwa kulturalnego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2019, t. 17, s. 22–39.

Inlender A. , Przewodnik ilustrowany po c.k. ausr. Kolejach państwowych, zeszyt 32, Wiedeń [s.l].

Jastrzębski J., Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej: zagadnienia systemowe, Kraków 2013.

Jeniek J., Przywileje królów i właścicieli miasta Tarnopola znajdujące się w archiwum miejskiem, Tarnopol, nakładem Kółka Naukowego Tarnopolskiego 1892.

Kaczmarski B., Kościk J., Tadeusz Ładogórski (1905–1995), „Przeszłość Demograficzna Polski” 1997, t. 20, s. 9–10.

Kotula R., Czy wypełniamy testament Wiktora hr. Baworowskiego? Kilka uwag z powodu zarzutów czynionych dzisiejszym wykonawcom testamentu, „Słowo Polskie” 1933, nr 141, s. 5.

Leszczyński J., Rządy rosyjskie w Kraju Tarnopolskim 1809–1815, Kraków–Warszawa 1903.

M.G., Odbudowa zamku hetmana Tarnowskiego w Tarnopolu przez 54 p.p., „Polska Zbrojna” nr 115, 28 IV 1931 r., s. 5.

Muzeum Podolskie w Tarnopolu, „Świat” 1913, nr 20, s. 9

Nałęcz-Dobrowolski M., Zbiory Muzeum Podolskiego w Tarnopolu, „Muzeum Polskie” 1917, s. 41–52.

Przewodnik po Muzeum Podolskiem w Tarnopolu,Tarnopol 1913.

Przywileje, [on-line:] https://polona.pl/item/przywileje-krolow-i-wlascicieli-miasta-tarnopola-znajdujacego-sie-w-archiwum-miejskiem,MzgyNzAz/3/#info:metadata – 2.05.2022.

Rak M., Materiały do dziejów polskiej dialektologii i etnologii, Kraków 2018.

Regionalne muzeum podolskie T.S.L. w Tarnopolu. Przewodnik po zbiorach, Tarnopol 1930.

Tadeusz Ładogórski 1905–1995. Instytut Historii PAN, [on-line:] https://ihpan.edu.pl/zmarli/ladogorski-tadeusz-1905-1995/ – 10.06. 2022.

Tarnopol, 1907, Muzeum Podolskie, Muzeum w polskiej kulturze pamięci, [on-line:] http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=5581 – 5.05.2022.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Gwioździk, J. (2023). Podstawy organizacji Zakładu Naukowego Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego w Tarnopolu: lokalizacja – budynek – personel. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 88–105. https://doi.org/10.24917/20811861.20.7

Numer

Dział

Artykuły / Articles