Archiwa polskie w Wikipedii – analiza zawartości haseł

Autor

  • Natalia Czesak Kraków
  • Hubert Mazur Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.36

Słowa kluczowe:

archives, Wikipedia, state archives, separate archives, archives with entrusted resources, church archives

Abstrakt

The aim of this article is to examine the presence of Polish archives in Wikipedia and attempt to answer the question about the image of these institutions appearing in this space. Entries from state archives, separate archives, those with entrusted sources, university and church archives were analysed in terms of the number of characters in a given article, structure, complexity and content. Particular attention was paid to elements such as maps and illustrations. The authorship of individual entries was also examined. The presence of Polish archives in Wikipedia is insufficient. State archives are represented the most in this respect. All 33 facilities have their own entry on the portal. These articles are generally quite Archiwa polskie w Wikipedii - analiza zawartości haseł extensive. On the other hand, separate archives, apart from military archives, Border Guard Archive and Central Police Archive, are virtually absent from Wikipedia. The situation is even worse when it comes to archives with entrusted resources and university archives. Only three such archives are present in Wikipedia. As far as church archives are concerned, five entries for such institutions were recorded. Individual articles usually contain data on the history of individual institutions, their organisational structure, less often information on tasks and archival resources. The weakly emphasised mission of the archives is striking. Therefore, it should be concluded that these entries fulfil their function only to a certain extent as they generally do not provide information about the purpose of archives, their activities and resources.

Bibliografia

Adamiec A., Udział polskich i ukraińskich bibliotek akademickich w Wikipedii, [w:] Informacyjna przestrzeń biblioteki akademickiej. Polsko-ukraińskie doświadczenia. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Przestrzeń”, Lwów 18–19 maja 2017, Lwów 2017.

Cybulska P., Kto tworzy największą encyklopedię świata? Analiza wewnętrznych danych Wikipedii, „Progress” 2018, nr 4.

Dorożyński J., Wikipedia – przegląd przedsięwzięcia w ujęciu ogólnym i lokalnym (polskim), [w:] Społeczeństwo informacyjne: krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sien- kiewicz, J. S. Nowak, Katowice 2008.

Kopeć K. D., Otwarty charakter encyklopedii. Wikipedia jako źródło informacji w cyfrowym świecie, „Studia Humanistyczne AGH” 2016, t. 15.

Marcinkowski P., Wikipedia – czarny sen bibliotekarzy?, „Elektroniczna Biblioteka” 2009, nr 2.

Masny A., Muzea narodowe w Wikipedii – struktura i język komunikatu: analiza językowo-stylistyczna tekstów dotyczących polskich muzeów narodowych, zamieszczonych w Wikipedii, pod względem celowości i przydatności użytych środków językowych do wyrażenia treści, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2011, nr 26.

Ochmański M., Czy Wikipedia może być przydatna w nauczaniu historii książki i bibliotek?, „Przegląd Biblioteczny” 2017, nr 1.

Tereszkiewicz A., Analiza gatunkowa encyklopedii internetowej Wikipedia, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Lin- guistique” 2006, t. LXII.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Czesak, N., & Mazur, H. (2023). Archiwa polskie w Wikipedii – analiza zawartości haseł. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 577–595. https://doi.org/10.24917/20811861.20.36

Numer

Dział

Artykuły / Articles