Architektura informacji a ekologia informacji

Autor

  • Wiesław Babik Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.42

Słowa kluczowe:

information culture, information ecology, internet services

Abstrakt

The focus of this article is the relationship between information architecture and information ecology. The paper wants to signal and show the potential mutual usefulness of the achievements of both research domains that would serve their development. Using the method of literary analysis and criticism to start with the information on information ecology found in the classic book by L. Rosenfeld and P. Morville, “Information architecture for the world wide web” (2005), infoecological requirements were presented on the basis of information architecture requirements for websites. Examples of achievements in information architecture and information ecology are also presented. The conclusion states that information architecture and information ecology are new research domains that open new gateways to the world of inspiration in the information space of human beings in the 21st century.

Bibliografia

Babik W., Ekologia informacji, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2 (78), s. 64-70.

Babik W,, Ekologia informacji - wyzwanie XXI wieku, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002, nr 1 (37), s. 20-25.

Babik W., O niektórych chorobach powodowanych przez informacje, [w:] „Komputer w edukacji”. 16. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Kraków 29-30 września 2006, red. J. Morbitzer, Kraków 2006, s. 15-20.

Babik W., Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2012, nr 2 (100), s. 48-65.

Babik W., Ekologia informacji, Kraków 2014, 202s.

Batorowska H., Ekologia informacji, [w:] Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego, t. 1, red. O. Wasiuta, R. Klepka, Kraków 2019, s. 343-352.

Chrząstowski P., Ekologia informacji. Teleinfo On-Line. Przegląd Rynku Informatyki i Telekomunikacji, „Wolna Trybuna” 1997, nr 7, [on-line:] http://www.teleinfo.com.pl/ ti/1997/07/f05.html -12.09.2022.

Czarnocka M., Mazurek M., Metafory w nauce, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2012, z. 1 (191), s. 5-26.

Davenport T., Prusak L., Information ecology. Mastering Informational Knowledge Environ-ment, New York, Oxford 1997, 272 s.

Davis N., What is Information Architecture?, Methodbrain, 8.10.2018, [on-line] https:// methodbrain.com/2018/10/08/what-is-information-architecture/#information -architecture-science - 20.11.2022.

Eddy B.G., Hearn B., Luther J.E., Zyll de Jong M., Bowers W., Parsons R., Piercey D. Stric-kland G., Wheeler B., An information ecology approach to science - policy integration in adaptive management of social-ecological systems, „Ecology and Society” 2014, nr 19(3), http://dx.doi.org/10,5751/ES-06752-190340.

Eryomin A.L., Information ecology - a viewpoint, “International Journal of Environmental Studies” 1998, vol. 54, no. 3-4, p. 241-253.

Kotyras D., Ekologia informacji, „Magazyn Internet” 2003, nr 9, s. 41-43.

Kulikowski J. L., Człowiek i infosfera, „Problemy” 1978, nr 3 (384), s. 2-6.

Ledzińska M., Człowiek współczesny wobec nadprodukcji informacji, czyli o informacyjnym stresie, [w:] Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelau, red. W. Ciarkowska, A. Matczak. Warszawa 2001, s. 135-154.

Ledzińska M., Stres informacyjny - sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania, [w:] Konteksty stresu psychologicznego, red. I. Heszen-Niejodek, Katowice 2002, s. 27-40.

Morville P., Callender J., Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2011.

Nardi B., O’Day V., Information Ecologies. Using Technology with Heart, Cambridge 1999, 246 s.

Resmini, A., Buford S., Cross-channel Information Architecutre for a World Exposition, “International Journal of Information Management” 2017, vol. 37 (6), s. 547-552, https:// doi.org/10.1016/j.

Rosenfeld L., Morville P., Architektura informacji w serwisach internetowych, Gliwice 2003.

Rosenfeld L., Morville P., Arango J., Information Architecture: for the Web and Beyond, Sebastopol 2015.

Rosenfeld L., Morville P., Arango J., Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko, Gliwice 2017.

Roszkowski M., Każda reprezentacja jest interpretacją - w stronę hermeneutycznej koncepcji architektury informacji, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2019, t. 57, nr 2, s. 61-79, https://doi.org/10.36702/zin.455.

Silvis I. M., Bohma T. J. D, Beer K. J. W., Evaluating the Usability of the Information Architec-ture of Academic Library Websites, “Library Hi Techi” 2019, vol. 37 (3), s. 566-590. https://doi.org/10.1108/LHT-07-2017-0151.

Sitarska A., Systemowe badanie bibliotek: studium metodologiczne, Białystok 2005, 222 s.

Skórka S., Architektura informacji, [w:] Nauka o informacji, red. W. Babik, Warszawa 2016, s. 555-575.

Skórka S., Architektura informacji jako dyscyplina akademicka. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Perinentia” 2019, nr 16, DOI: 10.24917/20811861.16.27.

Skórka S., Architektura informacji w praktyce zarządzania zasobami informacyjnymi, [w:] Zarządzanie informacją, red. W. Babik, Warszawa 2019, s. 190-209.

Skórka S., Nauka o architekturze informacji: koncepcja dyscypliny naukowej, „ZIN. Studia Informacyjne” 2021, nr 1 (117) s. 7-28.

Sosińska-Kalata B., Architektura informacji, [w:] Encyklopedia książki, t. 1: Eseje A-J, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017, s. 161-162.

Utracka D., Humanistyczne aspekty architektury informacji. Rekonesans, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2017, t. 60, nr 3, s. 173-189.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Babik, W. (2023). Architektura informacji a ekologia informacji. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 683–690. https://doi.org/10.24917/20811861.20.42

Numer

Dział

Artykuły / Articles