O czeskim czytelnictwie (Jiří Trávníček, A Nation of Bookworms? The Czechs as Readers: Reading in Time of Civilizational Fatigue, Prague: Karolinum Press, 2021, ss. 212)

Autor

  • Michał Rogoż Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.50

Słowa kluczowe:

readership, book culture, Czech Republic, Czechoslovakia

Abstrakt

Reading is one of the key communicative competences. Unfortunately, according to research conducted by the National Library, Poles read very little. It is completely different in the Czech Republic. The reading culture of our southern neighbors has been well developed and stable for years. In the book A Nation of Bookworms? The Czechs as Readers: Reading in Time of Civilizational Fatigue Jiří Trávníček analyzes the Czech reading culture in detail and in many aspects. Its current state is significantly influenced by the strength of tradition. The considerations presented here have a great advantage - they are conducted from different perspectives and using different methodologies. Trávníček willingly refers to theoretical works as well as uses specific figures on the book market and readership. He consistently warns against all kinds of simplifications and schematisms regarding the diagnosis of reading habits, because, as he rightly notes, there are no simple answers and clear classifications in this topic.

Bibliografia

Chambers A., The Reading Environment. How Adults Help Children Enjoy Books, Stround 1973, s. 16.

Dunin J., Pismo zmienia świat. Czytanie, lektura, czytelnictwo, Warszawa 1998.

Dymel A., Kotuła S.D., Znajomski A., Kultura czytelnicza - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia , Lublin, s. 9-59.

Gołębiewski Ł., Śmierć książki = No futur book, Warszawa 2008.

Socha I., Lektura - przekaz, komunikacja czy relacja?, [w:] Encyklopedia książki, t. 1, red.

A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017, s. 99-113.

Socha I., Polskie przekłady dla dzieci i młodzieży w latach 90., [w:] Kultura literacka dla dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002, s. 205-215.

Staniów B., Rola przekładów w zbliżaniu narodów. Tłumaczenia literatury dla dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia, [w:] Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą, red. J. Dzieniakowska, Kielce 2007, s. 485-493.

Stetkiewicz L., Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę. Czytelnictwo ludyczne jako forma uczestnica w kulturze literackiej, Toruń 2011, s. 364.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Rogoż, M. (2023). O czeskim czytelnictwie (Jiří Trávníček, A Nation of Bookworms? The Czechs as Readers: Reading in Time of Civilizational Fatigue, Prague: Karolinum Press, 2021, ss. 212). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 800–804. https://doi.org/10.24917/20811861.20.50

Numer

Dział

Recenzje / Reviews