Biblioteki wobec pandemii COVID-19. Studium przypadku wybranych profili polskich bibliotek na Instagramie

Autor

  • Natalia Pamuła-Cieślak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.21

Słowa kluczowe:

Instagram, libraries, Covid-19, SARS-Cov-2, pandemic, hashtags, case study

Abstrakt

This article presents Instagram as a medium used by libraries. The main part of the article is the analysis of the research material - text, visual content, and hashtags posted from September 11, 2019, to September 11, 2020, on five various types of Polish libraries’ Instagram profiles. The analysis of the material from this time period provides answers as to how the Covid-19 pandemic influenced the content published by libraries on Instagram. The analysis takes the form of a case study based on critically examined data collected.

Bibliografia

Babecki M., Wprowadzenie, [w:] Od naturalizacji do funkcjonalizacji: taktyki użytkowania serwisu Instagram, red. M. Babecki, S. Żyliński, Olsztyn 2018, 200, s. 7-18.

Chmiel D., Biblioteki na Instagramie, „Biuletyn EBIB” 2021, nr 6, s. 1-5, [on-line:] http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/783/813 - 6.03.2022.

Demby B., #biblioteque. Francuskie biblioteki na Instagramie, „Biuletyn EBIB” 2018, nr 1, s. 1-15, [on-line:] http://www.ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/84/85 -6.03.2022.

Krysiński P., Niewłaściwe wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem instytucji sektora GLAM. Casus Facebooka i Instagrama, „Zarządzanie Biblioteką” 2019, nr 1, s. 9-28.

Langer B., Wykorzystanie fotograficznego serwisu społecznościowego Instagram w działalności wybranych bibliotek krajowych i zagranicznych, „Bibliotheca Nostra” 2018, nr 2, s. 206-224.

Wolna H., #bookstagram, „Biuletyn EBIB” 2018, nr 1, s. 1-7, [on-line:] http://ebibojs.pl/ index.php/ebib/article/view/81/82 - 6.03.2022.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Pamuła-Cieślak, N. (2023). Biblioteki wobec pandemii COVID-19. Studium przypadku wybranych profili polskich bibliotek na Instagramie. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 334–372. https://doi.org/10.24917/20811861.20.21

Numer

Dział

Artykuły / Articles