Domowa biblioteka - składnik życia rodziny (wybrane przykłady)

Autor

  • Alicja Ungeheuer-Gołąb Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.23

Słowa kluczowe:

home library, library repertoire, literary education

Abstrakt

The article presents data from fragmentary research on the library repertoire of six families living in Podkarpacie. The author starts with literary education in the family in relation to the place of residence, level of education, etc. She draws attention to the important problems of popularising the act of reading high literature, including poetry, the number of volumes and the genres found in the examined libraries. The methodology of pedagogical research (interview, analysis of documents) was applied. The main purpose of the investigation was to create an image of a home library of the study participants. In addition to the analysis of the book collection, the research entailed family members and finding out how important the culture-forming function of books and literature is for each of them.

Bibliografia

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.

Bogdanowski J., Ilustrowana encyklopedia powszechna, Kraków 2006.

Chymkowski R., Zasacka Z., Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku, Warszawa 2021.

Dunin J., Studia o komunikacji społecznej, Łódź 2004.

Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003.

Encyklopedia książki, t. 1: Eseje - A-J, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017.

Gołaszewska M., Kultura estetyczna, Warszawa 1979.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lisa_Feldman_Barrett -18.06.2022.

https://lubimyczytac.pl/autor/78022/kirsty-moseley -10.06.2022.

https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2022-r. -22.06.2022.

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=young+samantha -18.06.2022.

Janas M., Kampanie społeczne na rzecz czytelnictwa w Polsce, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2017, t. 15, s. 105-117.

Kamińska-Czubała B., Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu, Kraków 2019.

Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2014.

Koryś I., Chymkowski R., Stan badań czytelnictwa w Polsce w 2018. Wstępne wyniki, Warszawa 2018, [on-line:] https://www.bn.org.pl/download/document/1587250668. pdf -10.07.2022.

Koryś I., Kopeć J., Zasacka Z., Chymkowski R., Stan czytelnictwa w Polsce w roku 2016, Warszawa 2017.

Kosmanowa B., Kosman M., Tytus Działyński i jego dzieło: 100 lat Biblioteki Kórnickiej, Wrocław 1978.

Koziołek K., Nadmiar czytania, niedobór lektury, „Filoteknos” 2020, nr 10, s. 103-110.

Nowy słownik języka polskiego, PWN, red. E. Sobol, Warszawa 2002.

Papuzińska J., Inicjacje literackie, problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1988.

Polok J., Poloczek E., Biblioteka domowa jako przedmiot badań - problemy, metody, perspektywy, [w:] Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, red. J. Ladorucki, i Z. Gruszka, Łódź 2013, s. 69-73.

Read H., Wychowanie przez sztukę, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.

Rudnicka J., Biblioteka Wilanowska: dwieście lat jej dziejów (1741-1932), Warszawa 1967.

Słownik języka polskiego PWN, [on-line:] https://sjp.pwn.pl/slowniki/biblioteka.html -23.06.2022.

Słownik terminów literackich, Wrocław-Warszawa -Kraków-Gdańsk-Łódź 1986.

Socha I., Zachowania lekturowe Polaków - problemy i kategorie opisu czytelnictwa, [w:] Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii. Studia i szkice, red. E. Gondek, Katowice 2015.

Starzec H., Kultura literacka - wychowanie literackie, Warszawa 1981.

Starzec H., Wychowanie literackie, Warszawa 1980.

Szocki J., Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku, Kraków 2000.

Szocki J., Księgozbiory domowe w procesie kultury czytelniczej w XIX i XX wieku, „Przegląd Humanistyczny” 2003, nr 5, s. 67-76.

Szocki J., Księgozbiory domowe ziemian, inteligencji i chłopców w okresie zaborów, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” 1998, s. 11-18.

Ungeheuer-Gołąb A., Integracja sztuk. Liryka w edukacji dziecka, Rzeszów 2021.

Wolff K., Dawne i nowe dylematy czytelnictwa. Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, [w:] Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi 2009, t. 3, s. 131157, [on-line:] http://www.bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka/ article/view/257/266- 26.11.2022.

Wychowanie [hasło] Encyklopedia PWN, [on-line:] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wychowanie;3998683.html - 3.05.2022.

Ziemska M., Rodzina a osobowość, Warszawa 1979.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Ungeheuer-Gołąb, A. (2023). Domowa biblioteka - składnik życia rodziny (wybrane przykłady). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 379–398. https://doi.org/10.24917/20811861.20.23

Numer

Dział

Artykuły / Articles