Poeta i tłumacz, czyli o porozumieniu dusz

Autor

  • Danuta Łazarska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.25

Słowa kluczowe:

Tadeusz Różewicz, Karl Dedecius, author-reader, correspondence, poetry, understanding of souls

Abstrakt

This article begins with considerations relating to, among others, the reception of works, literary communication, and the meaning of the soul. It aims to pay attention to inner understanding and comprehension, turning into an affinity of souls as seen in the case of the Polish poet Tadeusz Różewicz and his German translator Karl Dedecius, recipient, researcher and interpreter of the Wrocław writer’s works, person taking care of popularising Różewicz’s work, its proper publication and reception abroad. In order to diagnose the suggested notion, the article presents and uses the selected results of research on the correspondence between the writer and the translator.

Bibliografia

Arystoteles, O duszy, przeł. P. Siwek, Warszawa 1972.

Dedecius K., Europejczyk z Łodzi. Wspomnienia, przeł. S. Lisiecka, Kraków 2008.

Dedecius K., Polacy i Niemcy. Posłannictwo książek. Dialog przyjaźni, przeł. I. i E. Naga-nowscy, Kraków 1973.

Grochowska M., Różewicz. Rekonstrukcja, t. 1, Warszawa 2021.

Karl Dedecius. Literatura - Dialog - Europa, red. K. Kuropatwa-Pik, M. Skłodowska, Łódź 2015.

Karl Dedecius - Tadeusz Różewicz. Listy 1961-2013, t. 1, oprac. A. Lawaty, M. Zybura, Kraków 2017.

Karl Dedecius - Tadeusz Różewicz. Listy 1961-2013, t. 2, oprac. A. Lawaty, M. Zybura, Kraków 2017.

Kuczyński K. A., Czarodziej z Darmstadt. Rzecz o Karolu Dedeciusie, Łódź 2010.

Stępień T., Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2013.

Okopień-Sławińska A., Relacje osobowe w komunikacji literackiej, [w:] Problemy teorii literatury. Seria 2. Prace z lat 1965-1974, wybór H. Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.

Nycz R., Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze ostatniego stulecia, „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27.

Waligóra J., Proza Tadeusza Różewicza, Kraków 2006.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Łazarska, D. (2023). Poeta i tłumacz, czyli o porozumieniu dusz. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 413–425. https://doi.org/10.24917/20811861.20.25

Numer

Dział

Artykuły / Articles