Sprawozdanie z pracy dydaktycznej i organizacyjnej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za rok akademicki 1999/2000

Autor

  • Marek Glogier Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Archiwum
  • Wanda Matras-Mastalerz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Słowa kluczowe:

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP, sprawozdania

Pobrania

Opublikowane

2003-03-31

Jak cytować

Glogier, M., & Matras-Mastalerz, W. (2003). Sprawozdanie z pracy dydaktycznej i organizacyjnej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za rok akademicki 1999/2000. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 2, 345–350. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/1054

Numer

Dział

Kronika / Chronicle