Laudatio ad honorem professoris Georgii Jarowiecki

Autor

  • Wacława Szelińska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Słowa kluczowe:

Jarowiecki Jerzy, laudacja

Abstrakt

Laudacja

Pobrania

Opublikowane

2001-04-01

Jak cytować

Szelińska, W. (2001). Laudatio ad honorem professoris Georgii Jarowiecki. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 1, 23–29. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/1059

Numer

Dział

Prolegomena