Elementy technologii informacyjnej w “edukacji czytelniczej i medialnej” zamieszczone w Podstawie programowej kształcenia ogólnego

Autor

  • Hanna Batorowska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Słowa kluczowe:

technologia informcyjna, edukacja czytelnicza

Abstrakt

Components of Information Technology in “Reading and Medial Education” Included in Rudimentary Programme of General Education

Pobrania

Opublikowane

2001-04-01

Jak cytować

Batorowska, H. (2001). Elementy technologii informacyjnej w “edukacji czytelniczej i medialnej” zamieszczone w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 1, 151–162. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/1068

Numer

Dział

Materiały / Materials

Inne teksty tego samego autora