Zastosowanie kanwy modelu biznesowego w bibliotece uniwersyteckiej. Studium przypadku

Autor

  • Karina Olesiak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Biblioteka Główna
  • Stanisław Skórka Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.15.10

Słowa kluczowe:

Business model canvas, business model template, managing a project in a university library, cultural-educational activity

Abstrakt

Including innovation in a library can be associated most with the use of new technologies to realize services through among others accessing digitalization devices, using new generation information search systems, using mobile applications, e-books etc. In this article the authors presented an innovative approach in realizing one of the important functions of the library - scientific-cultural activity. To be more precise, to plan events and initiatives based on the socalled Business Model Canvas, also known as business model groundwork. The adaptation of the template to the library goals was described on an example of a cyclic event, realized by the Main Library of the Pedagogical University in Cracow, entitled Night in a library. The process of planning a cycle of meetings, which took place on the 26 October 2016 under a common title "Night in a library: Georgian culture".

 

Bibliografia

Amstrong, M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd. 4. Kraków, 2007.

Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne. Pod red. M. Wrocławskiej, J. Jerzyk-Wojteckiej. Łódź, 2011.

D’Elia, M.J., Value Proposition Conversations in Libraries. Facilitator’s Toolkit 1.0. May 2016.

Ganińska, H., Użytkownik/klient i usługi biblioteczno-informacyjne w środowisku uczelni technicznej. W:Czytelnik czy klient? Toruń 4-6 grudnia 2003 roku. Warszawa, 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 7). [dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/torun/ganinska.php.] (Dostęp: 15 września 2017).

Gordon, M. E., Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiębiorczość. Gliwice, 2009.

Gosk, I., Pyrka, A., Różne formy pracy z podmiotami ekonomii społecznej, [online] 2017, [dostępny w World Wide Web: http://rynekpracy.org/files/1bezrobocie.org.pl/public/broszury_proes3/090414_Proes3_broszura_1.pdf ] (Dostęp: 15 września 2017).

Grupa docelowa - najpierw celuj, potem strzelaj! W: Poradnik Przedsiębiorcy [dostępny w World Wide Web: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-grupa-docelowa-najpierw-celuj-potem-strzelaj] (Dostęp: 6 kwietnia 2017).

Jak stworzyć dobry model biznesowy korzystając z modelu biznesowego Canvas? W: Poradnik 6krokow.pl. (9.06.2016) [dostępny w World Wide Web: https://6krokow.pl/jak-stworzyc-dobry-model-biznesowy-korzystajac-z-modelu-biznesowego-canvas/] (dostęp: 31 października 2017).

Lock, D., Podstawy zarządzania projektami, Wyd. 2 zmienione. Warszawa, 2009.

Muehlhausen, J., Business Models For Dummies. Nowy York: John Wiley & Sons, Inc. [b.d.].

Niemczyk, D., Technika projektowania efektywną metodą planowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych. W: Domy kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania. Red. B. Jedlewska, B. Skrzypczak. Olsztyn, 2009.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tworzenie modeli biznesowych-podręcznik wizjonera, Gliwice, 2010.

Projektowanie propozycji wartości. Jak stworzyć produkty i usługi, których zapragną konsumenci. Warszawa, 2015.

Skórka, S. , Zając, R., Biblioteka Główna. W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Akademia Pedagogiczna. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 1996-2016. Kraków, 2016, s. 349-356.

Zając, R., Biblioteka Główna wczoraj i dziś. W: Służą i chronią. 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Red. M. Pidłypczak-Majerowicz, S. Skórka, D. Wilk. Kraków, 2011, s. 9-28.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-23

Jak cytować

Olesiak, K., & Skórka, S. (2018). Zastosowanie kanwy modelu biznesowego w bibliotece uniwersyteckiej. Studium przypadku. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 118–132. https://doi.org/10.24917/20811861.15.10

Numer

Dział

Artykuły / Articles