Obecność polskich utworów literackich w zagranicznych bibliotekach cyfrowych

Autor

  • Przemysław Tadla Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.15.12

Słowa kluczowe:

Digital libraries, Polish literature canon, statistics

Abstrakt

The article contains an analysis of the presence of Polish literary canon in international digital libraries. The main aim of the elaboration is to examine the quantitative dissemination of literary works comprising the canon of Polish literature in main foreign content aggregators and qualitative analysis of the typed collections. The data from the analysis of contents of selected digital libraries comprised the source of the study. As a result of the research, it was established that Europeana provides 1775 units, of which 1434 in Polish and 341 in other languages, Google books provides 764 units, of which 508 in Polish and 256 in other languages, and Internet Archive provides 254 units, of which 235 in Polish and 19 in other languages. The type of analyzed resources was also taken into consideration. Europeana comprised mainly literary and iconographic works, while Internet Access - literary and audiovisual. Google Books provides only text files. The work is concluded by a short analysis of the content providers. For Europeana it was mainly the National Library and the Federation of Digital Libraries, while for Internet Archive - Canadian Libraries. Foreign-language documents come from national libraries of the respective countries.

 

Bibliografia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2007 nr 123 poz. 853

Adamiec M.: „Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej” [online] http://literat.ug.edu.pl/books.htm [dostęp 20.07.2016]

Baksik C., "Fair use or exploitation? The google book search controversy." portal: Libraries and the Academy 6.4 (2006): 399-415 [online] https://muse.jhu.edu/article/203348/summary [dostęp 30.06.2017]

Chwin S., Europa i kanon dla dorosłych, [w] Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku, red. nauk. E. Wichrowska, Warszawa 2012, s. 57.

Europeana, Biblioteka Narodowa, [online] http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/europeana [dostęp 16.02.2017]

Howard J., Google Begins to Scale Back Its Scanning of Books From University Libraries, The Chronicle of Higher Education, 2012 [online] http://www.chronicle.com/article/Google-Begins-to-Scale-Back/131109/ [dostęp 01.07.2017].

Ganley P., "Google Book Search: Fair use, fair dealing and the case for intermediary copying." (2006) [online] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-id=875384 [dostęp 30.06.2017]

Gmerek K., "Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku – Internet Archive, Wayback Machine oraz UK Web Archive." Biuletyn EBIB 1 (2012): 128 [online] http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_gmerek.pdf [dostęp 30.06.2017]

Janousek P., O nowym historycznoliterackim paradygmacie, historii, kanonie i badaczach literatury, [w:] Porównania, 2007, nr 4, [online] https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/1098 [dostęp 20.07.2016]

Kiss C. Gy., Gdzie literatura tworzyła naród (Dylematy kultur środkowoeuropejskich) [w] Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku, red. nauk. E. Wichrowska, Warszawa 2012, s. 85–89.

Kolasa W. M., Biblioteki cyfrowe na świecie – powstanie i rozwój, [w]: Biblioteki cyfrowe. Red. M. Próchnicka, M. Janiak, M. Krakowska. Warszawa 2012, s. 66-95, [toż online] http://eprints.rclis.org/16141/1/kolasa_cyrowe.pdf [dostęp 29.04.2016]

Malinowski M., Google Books w badaniach naukowych – wcale nie tak różowo, Historia i Media, [online] http://historiaimedia.org/2010/09/02/google-books-w-badaniach-naukowych/ [dostęp 8 Lipca 2016]

Matusiak R., Dostęp do pełnych tekstów książek w Google Book Search, W: Biuletyn EBIB, red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska, 2008, nr 3, Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich[online] http://www.ebib.info/2010/94/a.php?mateusiak, [dostęp 8 Lipca 2016]

Mazurek C., Parkoła T., Werla M., "Rola bibliotek cyfrowych w zachowaniu regionalnej kultury i tradycji.", Studia Oeconomica Posnaniensia 1.5 (254) (2013) [online] http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d2aa40c0-c141-4be8-957d-b083f61cc923/c/mazurek_parkola_werla.pdf [dostęp 30.06.2017]

Mrowcewicz K., Inteligencja polska w świetle kanonu lektur szkolnych. Zmierzch klasyki literackiej czy zmierzch inteligencji?, [w:] Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, red. H. Domański, Warszawa 2008, s. 423–439

Ronai I., ”Kulturalis digitalizalas-felúton az Europeana Fele”, Tudomanyos es Muszaki Tajekoztatas (Scientific and Technical Information; Hungarian journal of library and information science) 8.56 (2009): 371-377 [online] https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.62628895-e26e-3631-84af-d01e75a52db5 [dostęp 30.06.2017]

Szczepaniec K., "Polonica w wybranych międzynarodowych bibliotekach cyfrowych" [online] http://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/180403/praca%20magisterska.pdf [dostęp 30.06.2017]

Wilczek P., Kanon jako problem kultury współczesnej, Gazeta Uniwersytecka [online] http://gazeta.us.edu.pl/node/223361 [dostęp 20.07.2016]

Pobrania

Opublikowane

2018-03-23

Jak cytować

Tadla, P. (2018). Obecność polskich utworów literackich w zagranicznych bibliotekach cyfrowych. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 143–162. https://doi.org/10.24917/20811861.15.12

Numer

Dział

Artykuły / Articles