Historia prasy w nowym ujęciu (o książce Dzieje prasy polskiej. Wiek XVIII Danuty Hombek)

Autor

  • Katarzyna Chlewicka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Katedra Filologii Germańskiej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.15.30

Słowa kluczowe:

Polish Press, history, 18th century

Abstrakt

Review article of the book: D. Hombek, Dzieje prasy polskiej: wiek XVIII (do 1795 r.). Kielce:Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, ISBN 978-83-7133-668-3, 174 p.

Bibliografia

Böning H., Das Intelligenzblatt, [w:] Von Almanach bis Zeitung. Ein Handbuch der Medien in Deutschland 1700-1800, red. E. Fischer, W. Haef, Y-G. Mix, München 1999, s. 89-104.

Dygdała J., Toruńskie czasopismo „Thornische Wöchentliche Nachrichten und Anzeigen”, „Zapiski Historyczne” z. 3 (1978), s. 67-87.

Hombek D., Dzieje prasy polskiej. Wiek XVIII (do 1795), Kielce 2016.

Hombek D., O potrzebie nowej bibliografii polskich gazet i czasopism XVIII wieku, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, T. 2 (2010), s. 13-33.

Hombek D., Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej, Kraków 2001.

Łojek J., Bibliografia prasy polskiej 1661-1831, Warszawa 1965.

Łojek J., Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976.

Salmonowicz S., Die Zeitschriftentypen in Polen und ihre Rolle als Förderer der Aufklärung, [w:]: Zeitschriften und Zeitungen des 18. und 19. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa, red. I. Fried, H. Lemberg, E. Rosenstrauch, Königsberg und Essen 1987, s. 65-90.

Salmonowicz S., Uwagi polemiczne o dziejach prasy polskiej w dobie przedrozbiorowej, „Zapiski Historyczne”, z. 3 (1977), s. 107-111.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-24

Jak cytować

Chlewicka, K. (2018). Historia prasy w nowym ujęciu (o książce Dzieje prasy polskiej. Wiek XVIII Danuty Hombek). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 402–407. https://doi.org/10.24917/20811861.15.30

Numer

Dział

Recenzje / Reviews